VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT SHARETOLINK9.5su10với556

Giới thiệu Công ty Sở Hữu Trí Tuệ Sharetolink Việt Nam

Công Ty Tư Vấn Luật Sở hữu trí tuệ Sharetolink Việt Nam là đơn vị đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp Quyết định số 1259/QĐ-SHTT - mã số 165 là Tổ chức đại diện sở hữu (trí tuệ) công nghiệp. Với kinh nghiệm và phương châm: Chính xác - Nhanh gọn - Lợi ích - Tin cậy, Sharetolink trở thành đối tác luôn đồng hành cùng các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước trong lĩnh vực xác lập và bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ.

Công ty Sở Hữu Trí Tuệ Sharetolink

 Dịch vụ Sở hữu trí tuệ của Sharetolink Việt Nam gồm có:

Tư vấn và bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp trong và ngoài nước:

 Nhãn hiệu, thương hiệu

-       Tư vấn liên quan đến việc lựa chọn mô hình sử dụng nhãn hiệu, thương hiệu.

-       Tư vấn xác lập quyền đối với nhãn hiệu, thương hiệu và tên thương mại, tên miền.

-       Tư vấn phạm vi bảo hộ (lãnh thổ, bao vây, hàng hóa/dịch vụ)

-       Tra cứu và cung cấp thông tin về việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu, thương hiệu.

-       Nộp đơn và tiến hành các thủ tục đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu.

-       Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Đơn xin đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu như: tên, địa chỉ của người nộp đơn, danh mục hàng hoá, dịch vụ và mẫu nhãn hiệu.

-       Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu như: ghi nhận đổi tên, địa chỉ của chủ Văn bằng bảo hộ.

-       Tư vấn, hỗ trợ đàm phán, trao đổi và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao Đơn đăng ký nhãn hiệu, chuyển nhượng Văn bằng bảo hộ, li xăng nhãn hiệu

-       Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc gia hạn Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

-       Tư vấn và tiến hành thủ tục liên quan đến cấp phó bản, cấp lại văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu.

-       Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu, thương hiệu đã đăng ký.

-       Tư vấn chiến lược mở rộng và xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu, thương hiệu trên thế giới thông qua hệ thống đăng ký quốc tế Madrid,…)

-       Tư vấn, hỗ trợ khách hàng xây dựng và quảng bá nhãn hiệu, thương hiệu.

Nhãn hiệu chứng nhận

-       Tư vấn xác lập quyền SHTT - nhãn hiệu tập thể

-       Tư vấn quản lý nhãn hiệu tập thể

-       Tư vấn phát triển sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể

Nhãn hiệu tập thể

-       Tư vấn xác lập quyền SHTT - nhãn hiệu chứng nhận

-       Tư vấn quản lý nhãn hiệu chứng nhận

-       Tư vấn phát triển sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận

Sáng chế

-       Tư vấn khả năng bảo hộ sáng chế

-       Tra cứu các thông tin sáng chế

-       Chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục xin cấp Bằng độc quyền sáng chế

-       Tư vấn, theo dõi, duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế.

-       Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Đơn xin đăng ký hoặc Bằng độc quyền sáng chế như: tên, địa chỉ của văn bằng bảo hộ.

-       Tư vấn pháp lý, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng (li xăng), hợp đồng chuyển giao công nghệ liên quan đến sáng chế.

-       Tư vấn và đăng ký bảo hộ sáng chế ở nước ngoài (trực tiếp hoặc thông qua Hiệp ước Hợp tác Patent (PCT)

-       Tư vấn các quy định về bắt buộc chuyển giao sáng chế

-       Tư vấn cho khách hàng các phương thức quản lý và thương mại hóa sáng chế

Kiểu dáng công nghiệp

-       Đánh giá khả năng đăng ký bảo hộ, lựa chọn phương án bảo hộ tối ưu

-       Tra cứu thông tin về KDCN

-       Nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký KDCN

-       Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Đơn xin đăng ký KDCN, ví dụ như: tên, địa chỉ của người nộp đơn

-       Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Bằng độc quyền KDCN như: ghi nhận đổi tên, địa chỉ chủ Văn bằng bảo hộ.

-       Tư vấn chuyển nhượng Đơn, chuyển nhượng Bằng độc quyền KDCN

-       Tư vấn cho khách hàng liên quan đến duy trì hiệu lực bằng độc quyền KDCN

-       Tư vấn và tiến hành thủ tục liên quan đến cấp phó bản, cấp lại văn bằng bảo hộ

-       Tư vấn về việc sử dụng Kiểu dáng đã đăng ký.

-       Tư vấn chiến lược mở rộng và xác lập quyền sở hữu đối với KDCN ở nước ngoài.

Tên thương mại

-       Tư vấn về việc đặt tên thương mại

-       Tư vấn về việc sử dụng hợp pháp tên thương mại

-       Tư vấn kết hợp bảo hộ tên thương mại, nhãn hiệu, logo, tên miền

Bí mật kinh doanh

-       Tư vấn các đối tượng bí mật kinh doanh

-       Tư vấn điều kiện bảo hộ bí mật kinh doanh

-       Tư vấn sử dụng và các biện pháp bảo vệ bí mật kinh doanh

-       Tư vấn và xử lý các hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh

Tư vấn và bảo hộ Quyền tác giả

-       Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả

-       Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả trong và ngoài nước

-       Tư vấn các biện pháp tự bảo vệ quyền tác giả

-       Tư vấn pháp lý, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả

-       Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả

-       Tư vấn và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Nhà nước giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm quyền tác giả

Tư vấn các phương án bảo hộ tối ưu khi có sự giao thoa giữa các đối tượng hoặc sản phẩm đáp ứng cùng một lúc nhiều đối tượng như: nhãn hiệu – KDCN – Quyền tác giả, Sáng chế - KDCN – Quyền tác giả, nhãn hiệu chứng nhận – nhãn hiệu tập thể - chỉ dẫn địa lý -  nhãn hiệu nổi tiếng…

Sở Hữu Trí Tuệ Sharetolink

Tư vấn, giải quyết tranh chấp và xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:

-       Theo dõi và phát hiện các hành vi xâm phạm quyền SHTT, Thu thập các chứng cứ vi phạm, các tài liệu liên quan.

-       Khiếu nại các quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ

-       Phản đối đơn xin cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp;

-       Phản đối các quyết định cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

-       Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:

-       Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm các đối tượng sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp giữa các đối tượng sở hữu trí tuệ như tên tên miền và nhãn hiệu, tên thương mại và nhãn hiệu, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp,…

-       Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;

-       Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm.

 

Tư vấn quản trị thương hiệu

Nhận diện thương hiệu

-       Thiết kế mẫu nhãn hiệu (logo)

-       Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu: nhãn hiệu, logo

-       Thiết kế hệ thống quảng bá cho sản phẩm

-       Tư vấn sử dụng bảo hộ hệ thống nhận diện thương hiệu

Định giá thương hiệu

-       Xác định giá trị tài chính của Thương hiệu trong quá trình cổ phần hoá  của Doanh nghiệp;

-       Góp vốn kinh doanh bằng tài sản thương hiệu;

-       Chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thương hiệu cho doanh nghiệp khác;

-       Xác định giá trị thương hiệu trong các vụ tranh chấp thương hiệu;

-       Xây dựng chiến lược phát triển và quản trị thương hiệu.

Nhượng quyền thương mại (Franchising)

-       Tư vấn điều kiện, cơ sở để nhượng quyền thương mại thành công

-       Tư vấn, lựa chọn đối tác nhượng quyền

-       Hỗ trợ đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại

-       Tiến hành thủ tục pháp lý để xin cấp Giấy phép nhượng quyền thương mại

-       Tư vấn phát triển chiến lược mở rộng hệ thống nhượng quyền.

Sứ mệnh của Sharetolink luôn phấn đấu vì lợi ích và làm hài lòng khách hàng!

Chúc quý khách hàng luôn thành công thịnh vượng!

Sharetolink chúng tôi cam kết phí rẻ nhất và Luật sư sẽ trợ giúp pháp lý liên quan miễn phí trọn đời cho quý khách!


4.3571428571429 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.36 (7 Votes)

Dịch vụ tư vấn liên quan sở hữu trí tuệ

Đại diện tư vấn giải quyết khiếu nại và xử lý vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Đại diện tư vấn giải quyết khiếu nại và xử lý vi xâm phạm quyền sở hữu...

Tư vấn chuyển nhượng giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tư vấn chuyển nhượng giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Dược phẩm

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Dược phẩm

Tư vấn tra cứu đăng ký bảo hộ sáng chế

Tư vấn tra cứu đăng ký bảo hộ sáng chế

Đại diện Tư vấn Đăng ký Bảo hộ quyền Sở hữu Trí tuệ

Đại diện Tư vấn Đăng ký Bảo hộ quyền Sở hữu Trí tuệ

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu công ty - logo - sản phẩm

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu công ty - logo - sản phẩm

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ logo độc quyền

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ logo độc quyền

Tư vấn sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tư vấn sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tư vấn gia hạn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Tư vấn gia hạn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Đại diện Tư vấn Đăng ký Bản Quyền Và Bảo hộ Logo Độc quyền

Đại diện Tư vấn Đăng ký Bản Quyền Và Bảo hộ Logo Độc quyền

Tư vấn tra cứu đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Tư vấn tra cứu đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ sáng chế & giải pháp hữu ích

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ sáng chế & giải pháp hữu ích

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế

Đại diện tư vấn đăng ký nhượng quyền thương mại

Đại diện tư vấn đăng ký nhượng quyền thương mại

Đại diện tư vấn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận

Đại diện tư vấn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận

Tư vấn Tra cứu Đăng ký Bảo hộ Nhãn hiệu, Thương hiệu, Logo...

Tư vấn Tra cứu Đăng ký Bảo hộ Nhãn hiệu, Thương hiệu, Logo...

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Đại diện tư vấn đăng ký nhãn hiệu cho người nước ngoài tại Việt Nam

Đại diện tư vấn đăng ký nhãn hiệu cho người nước ngoài tại Việt Nam

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ sáng chế độc quyền

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ sáng chế độc quyền

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ tên thương mại - tên công ty

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ tên thương mại - tên công ty

Tại sao phải tra cứu nhãn hiệu, thương hiệu, logo...

BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Công Ty Tư Vấn Luật Sharetolink Việt Nam
 
 

Tại sao chọn Sharetolink để đăng ký bảo hộ SHTT?!

Cơ sở pháp lý uy tín >> xem

Sharetolink ở Top 100 tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ được Cục SHTT - Bộ Khoa học & Công nghệ cấp quyết định hoạt động chính thức.

Kinh nghiệm thực tế >> xem

Tư vấn đăng ký bảo hộ cho hơn 5000 nhãn hiệu, Logo, thương hiệu, sản phẩm trong và ngoài nước.

Đại diện toàn quyền >> xem

Sharetolink có cơ sở pháp lý toàn quyền làm tổ chức đại diện cho khách hàng tiến hành xử lý các hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ.

DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT NỔI BẬT

 
Tư vấn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ công nghiệp

Tư vấn xây dựng, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, logo độc quyền, tên công ty, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp cho các tổ chức và cá nhân.

Xem ngay
 
Tư vấn đăng ký bản quyền tác giả

Bản quyền tác giả

Tư vấn đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm của tất cả loại hình như sách, truyện, game, phần mềm, tác phẩm viết, trò chơi, code web, bản thiết kế, chương trình truyền hình, kịch bản...

Xem ngay
 
Tư vấn doanh nghiệp và đầu tư

Doanh nghiệp & Đầu tư

Tư vấn giải quyết, đăng ký tất cả những vấn đề phát sinh trong hoạt động thành lập, thay sửa đổi, sáp nhập, chuyển nhượng doanh nghiệp và giấy phép đầu tư kinh doanh.

Xem ngay
 
Thương mại điện tử Sharetolink

Thương mại điện tử

Tư vấn đăng ký thủ tục liên quan đến Thương mại điện tử, giấy phép sàn TMĐT, web bán hàng online phù hợp với quy đinh của pháp luật về kinh doanh TMĐT tại Việt Nam.

Xem ngay

Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu logo, kiểu dáng công nghiệp uy tín - Sharetolink

sharetolink.com sharetolink.com
9/10 466 bình chọn